Xtreme Mandehørm 2016 på Antvorskov Kaserne blev det bedste arrangement til dato,
hvilket styregruppens og deltagernes evaluering bærer præg af, selvom der er enkelte ting,
der stadigvæk kan forbedres.

Side 1 ud af 2

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia