Beretning 2022

Så er der gået endnu et år og et år igen præget af Corona pandemi (Covid-19) nedlukninger af samfundet og ringe mulighed for udøvelse af motion og bevægelse.

Økonomien er sund på trods af den specielle situation, da vi har søgt støtte fra hjælpepuljerne, hvor vi har fået støtte for tabt kontingent for fodbolden samt indenfor Motion og Samvær. Vi har ligeledes fået midler for tabt indtjening i f.m. vores events Ladywalk, Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm. Men vi ville jo hellere have at indtægterne kom i hus ved afholdelse af aktiviteter, motion og bevægelse.

Erhvervsskolen

Vi planlagde aktiviteter i foråret 2021, men disse blev ikke afviklet med baggrund af nedlukninger. Efteråret havde vi lidt mere held med, da disse kunne afvikles uden de store problemer.

Badmintonafdelingen

Indgangen på året bød på restriktioner med total nedlukning til følge. Ved efterårets komme blev det igen muligt at spille og der kom en god belægning på banerne, med flere tilmeldte og det må vi håbe fortsætter. Vi har måttet give nogle rabatter på baggrund af sæsonen 20/21, det er der så søgt kompensation for og det er modtaget.

Bowlingafdelingen

Ingen aktivitet i foråret, det blev så muligt i efteråret men ikke med den store tilslutning, det blev en turnering med 6 hold, der alle mødte hinanden ganske hyggeligt, håber på en øget tilmelding til fremtidens turneringer.

Fodboldafdelingen.

Der har ikke været spillet i 2021 hverken inde eller ude.

Motion og Samvær.

Også her havde nedlukningen indflydelse; ingen indendørs aktiviteter. Udendørssæsonen startede op med restriktioner om antal forsamlet, så det gav nogle udfordringer, men det blev løst. Vestsjællandsrunden i petanque blev afviklet med succes. Efteråretssæsonen kom i gang, men dog med færre tilmeldte. Aktiviteterne er Petanque, Badminton og Seniorgymnastik.

Motionsfloorball.

Samme sang har vi for denne idrætsgren, som ved de andre ingen aktivitet ved årets begyndelse. Efterårssæsonen startede og kørte frem til jul.

Floorball for kræftramte mænd

Ingen aktivitet i foråret. I efteråret startede man at spille i starten af september til midt december, 10 tilmeldte men det er sjældent at alle kommer hver gang.

Skydeafdelingen

Igen en gentagelse, ingen aktivitet i starten af året, men sidst på året kom der gang i skydningen med 7 deltagere om tirsdagen og 17 deltagere om onsdagen, som er (DDFB). Der har også været afholdt skydning for såvel Marievangsskolen og Elevhotellet.

Events.

Det er i årets løb lykkedes at afvikle samtlige events. Ladywalk (LW) over 2 dage med en noget reduceret tilmelding; 2279 deltagere og så var vi nødt til pakke og udlevere på en for os ukendt og uprøvet måde, det gik men ikke uden problemer, så det håber vi ikke skal ske igen.

Ladies Mud Race (LMR) og Xtreme Mandehørm (XM) kunne afvikles på en helt normal måde, men fra et nyt sted med station ved UV-Hallen og Frederikshøj. Men også her var der en reduceret deltagelse, LMR 475 og XM 238. Med baggrund i den noget reducerede deltagelse ved alle disse 3 events søgte vi om kompensation og fik det. Årets sidste event Julemærkemarchen, som vi afvikler i samarbejde med Aktivitetshuset Midgaard, hvor også marchen udgår fra, der var 134 deltagere, vi kunne godt ønske os nogle flere deltagere, da alle indtægter går ubeskåret til de 5 julemærkehjem i Danmark.

Til sidst vil forretningsudvalget gerne takke alle frivillige ledere og hjælpere i foreningen samt samarbejdspartnere. Ikke mindst for at I har holdt modet oppe på trods af de svære tilstande.