Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Dagsorden:

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen, afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Fremlæggelse af budget.
 8. Valg i henhold til vedtægterne.

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 12, 15 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, ordensudvalg, Vesthallens bestyrelse.

 • Valg til forretningsudvalget:

Jan Reinhold, formand – villig til genvalg.

Flemming sekretær – villig til genvalg

 • Valg af revisorer:

John Eschricht Jensen , - villig til genvalg.

 • Valg til ordensudvalget:

Niels Jørgen Pilegaard, formand – er villig til genvalg.

 • Valg til Vesthallensbestyrelse:

Kurt Petersen, formand – villig til genvalg.

 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Alle er velkommen og der er ingen forhåndstilmelding, foreningen vil være vært ved lidt drikkevarer.

Vi håber på et godt fremmøde!

Med venlig hilsen og på gensyn

Forretningsudvalget

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen og Kirsten Larsen