Indkaldelse til generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Firmaidræt Slagelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Vesthallen, onsdag den 13. marts 2019, kl. 19.00 - jf. foreningens vedtægter.

Dagsorden:

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen, afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget.
 7. Valg i henhold til vedtægterne.
 8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 12, 15 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, ordensudvalg, Vesthallens bestyrelse.

 • Valg til forretningsudvalget:

Bjarne Christensen, næstformand – villig til genvalg.

Kirsten Larsen, økonomileder – villig til genvalg

 • Valg af revisorer:

Ole Olsen, - villig til genvalg.

 • Valg til ordensudvalget:

    Kurt Petersen, medlem – er villig til valg.

       Finn Jensen, medlem – villig til valg.

 • Valg til Vesthallensbestyrelse:

    Arne Christensen, medlem – villig til genvalg.

       Jan Reinhold, medlem – villig til genvalg.

 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Alle er velkommen og der er ingen forhåndstilmelding, foreningen vil være vært ved lidt drikkevarer.

Vi håber på et godt fremmøde!

Med venlig hilsen og på gensyn

Forretningsudvalget