Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Firmaidræt Slagelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Vesthallen, onsdag den 11. marts 2020, kl. 19.00 - jf. foreningens vedtægter.

Dagsorden

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen, afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget.
 7. Valg i henhold til vedtægterne.
 8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 14 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, Vesthallens bestyrelse.

 • Valg til forretningsudvalget:

Pernille Aude, medlem  – villig til genvalg.

Flemming Rasmussen, medlem – villig til genvalg.

Jan Reinhold, formand – villig til genvalg.

 • Valg af revisorer:

John Eschricht Jensen, - villig til genvalg.

 • Valg til Vesthallens bestyrelse:

    Kurt Petersen, formand – ønsker ikke genvalg.

       Forretningsudvalget foreslår Kim Valbum – villig til valg.

 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Alle er velkommen og der er ingen forhåndstilmelding, foreningen vil være vært ved lidt chips og drikkevarer.

Vi håber på et godt fremmøde!

Med venlig hilsen og på gensyn

Forretningsudvalget

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen og Pernille Aude