Indkaldelse til generalforsamling 2022.

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Firmaidræt Slagelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Vesthallen, onsdag den 09. marts 2021, kl. 19.00 - jf. foreningens vedtægter.

Dagsorden

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen, afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget.
 7. Valg i henhold til vedtægterne.
 8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 14 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, Vesthallens bestyrelse.

 • Valg til forretningsudvalget:

Jan Reinhold, formand  – villig til genvalg.

Kim Valbum, medlem - villig til genvalg.

Pernille Aude, medlem - villig til genvalg.

 • Valg af revisorer:

John Eschricht Jensen - villig til genvalg.

 • Valg til Vesthallens bestyrelse:

Jan Reinhold, formand - villig til genvalg 

 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Alle er velkomne og der er ingen forhåndstilmelding. Foreningen vil være vært ved lidt chips og drikkevarer.

Vi håber på et godt fremmøde!

Med venlig hilsen og på gensyn

Forretningsudvalget

Jan Reinhold, Kim Valbum, Kirsten Larsen og Pernille Aude