Ordinær generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Mødeindkaldelse:

Firmaidræt Slagelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Vesthallen,
torsdag den 09. marts 2017, kl. 19.00 - jf. foreningens vedtægter.

Dagsorden:

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen,afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Fremlæggelse af budget.
 8. Valg i henhold til vedtægterne.

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 12, 15 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, ordensudvalg, Vesthallens bestyrelse.

 • Valg til forretningsudvalget:

Bjarne Christensen, næstformand – villig til genvalg.

Birgitte Müthel, økonomileder – ønsker ikke valg.

Forretningsudvalget forslår:

Kirsten Larsen – nyvalg for 2 år – villig til valg

 • Valg af revisorer:

Ole Olsen, - villig til genvalg.

 • Valg til ordensudvalget:

Kurt Petersen, medlem – er villig til valg.

Finn Jensen, medlem – villig til valg.

 • Valg til Vesthallensbestyrelse:

Arne Christensen, medlem – villig til genvalg.

Jan Reinhold, medlem – villig til genvalg.

 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Alle er velkommen og der er ingen forhåndstilmelding, foreningen vil være vært ved lidt drikkevarer.

Vi håber på et godt fremmøde!

Med venlig hilsen og på gensyn

Forretningsudvalget

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen og Birgitte Müthel