Indkaldelse til generalforsamling 2016

Dagsorden:

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen,afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Fremlæggelse af budget.
 8. Valg i henhold til vedtægterne.

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 12, 15 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, ordensudvalg, Vesthallens bestyrelse.

 • Valg til forretningsudvalget:

Jan Reinhold, formand – villig til genvalg.

Flemming Rasmussen, sekretær – villig til genvalg.

Birgitte Müthel, økonomileder – nyvalg for 1 år – er villig til valg.

 • Valg af revisorer:

Finn Larsen, ønsker ikke genvalg.

Forretningsudvalget forslår:

John Eschricht Jensen – nyvalg for 2 år – er villig til valg.

 • Valg til ordensudvalget:

Formand, nyvalg

 • Valg til Vesthallensbestyrelse:

Kurt Petersen, formand – villig til genvalg.

 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Alle er velkommen og der er ingen forhåndstilmelding, da der ikke er spisning i forbindelse med mødet, men foreningen vil være vært ved lidt drikkevarer.

Vi håber på et godt fremmøde!

Med venlig hilsen og på gensyn

Forretningsudvalget

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen og Birgitte Müthel