Referat af Firmaidræt Slagelse ordinære generalforsamling i Vesthallen, onsdag den 22. marts 2023, kl. 19.00

Referat fra Generalforsamling den 9. marts 2022

Vesthallen, den 9. marts 2022, kl. 19.00

Referent: Pernille Aude

Dagsorden:

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
  1. Antal fremmødte: 10
  2. Antal stemmeberettigede: 10
 2. Valg af dirigent.
  1. Jan Reinhold vælges enstemmigt
  2. Jan konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt, da indkaldelse blev lagt op på hjemmesiden den 10. februar 2022
 3. Beretning fra bestyrelsen, afdelinger og udvalg.
  1. Beretning er vedhæftet referatet

Kommentarer i forbindelse med beretningen:

  1. Kurt Petersen: Hvad skal der ske med vores aktiviteter i UV-hallen, hvis den inddrages til modtagelses center for Ukrainske flygtninge?
   1. Jan Reinhold: Som det ser ud nu, får vi ingen erstatningstimer i andre haller.
  2. Kurt Petersen: Bliver der en markering af Vesthallens jubilæum, som falder sammen med LMR/XM?
   1. Jan Reinhold: Der har været lagt op til forskellige ting, men der har ikke været nogen til at gribe bolden, så det bliver ikke markeret.
  3. Kurt Petersen: En hilsen fra Sannie Kalkerup med ønsket om et godt møde
  4. Lene Johansen: Vigtigt at få ændret gymnastiktiden til torsdag
   1. Jan Reinhold: Der kæmpes. En løsning kunne være at flytte det til Vesthallen.
  5. Melding fra Puk Kirkeskov Hvistendal: Tour De France kører igennem Slagelse kommune den 2/7, og der mangler frivillige. En stor opfordring til at melde sig hvis man har lyst.

Beretningen godkendes.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  1. Regnskabet godkendes.
  2. Jan Reinhold nævner at der derudover også findes et regnskab for XM/LMR og et regnskab for LadyWalk Derudover er der en hjælpepakke (til LMR/XM) fra Erhvervsstyrelsen. som står på en særskilt konto.
 2. Indkomne forslag.
  1. Ingen indkomne forslag
  2. Jan Reinhold orienterer om en redaktionel ændring af vores vedtægter, som er blevet tilpasset forbundets nye navn: Dansk Firmaidræt.
 3. Fremlæggelse af budget.
  1. Budgettet blev fremlagt og kan findes på Firmaidræt Slagelses hjemmeside
 1. Valg i henhold til vedtægterne.

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 14 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, Vesthallens bestyrelse.

  1. Valg til forretningsudvalget:
   1. Jan Reinhold, formand – villig til genvalg - GENVALGT
   2. Kim Valbum – IKKE villig til genvalg.
   3. Pernille Aude – villig til genvalg – GENVALGT

Vi har et stort behov for flere medlemmer til forretningsudvalget, så hvis man ønsker at stille op til udvalget, så er man meget velkommen.
Kontakt venligst Jan Reinhold asap😊

  1. Valg af revisorer:
   1. John Eschricht Jensen - villig til genvalg – GENVALGT
  1. Valg til Vesthallens bestyrelse:
   1. Jan Reinhold, formand – villig til genvalg – GENVALGT
 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).
  1. Jan Reinhold: Status på Vesthallen:
   1. Nyt flot halgulv med tilskud fra kommunen
   2. Nyt lys er samtidig sat op i hallen betalt af Vesthallen
   3. Regnskabet for 2021 er flot – med overskud
   4. Prioritering af kommende opgaver i hallen:
    1. Samtlige brusearmaturer skal udskiftes
    2. Udskiftning af lys på 1. salen til LED lys
   5. Gassen er steget voldsomt, så budgettet skal hæves
   6. Der bliver hentet tilbud på alle opgaver så må vi se hvad der kan realiseres.
  1. Forslag fra Ole
   1. Er vi nødt til at ansætte nogle nye projektledere (en ny Bjarne)?
   2. Skal der være mere fest og farver?
   3. Er vi gode nok til at invitere til Rep. Møde?
   4. Husk at tænke VI – det handler om sammenhold
  1. Kommentar fra Jan
   1. Vi plejer at invitere til fest, men har ikke kunne grundet Corona
   2. Alle er velkomne til Rep. Møder
   3. Det er helt sikkert VI

Referat fra den seneste Generalforsamling.

logo