Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 18. februar 2020, 18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat 28.10. 2019
 3. Økonomi
 • Regnskab 2019
 • Budget 2020
 1. Bordet rundt

-      Foreningens tilstand

 • Aktiviteter i 2020
 • Lederpleje
 • Frivillig bank
 • Hjemmesiden og sociale medier
 1. Visioner
 • Foreningen
 • Afdelingerne
 1. Generalforsamling 11. marts 2020

Deltagere :

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Pernille Aude, Kaj Johansen   

Niels Jørgen Petersen, Flemming Brandt, Pernille Quist, Jørn Quist, Christian Jacobsen, Claus Ters, Finn Petersen.       

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.

Præsentation af deltagere :

Jan Reinhold : Formand for foreningen. Medlem af forretningsudvalget. 

Bjarne Christensen : Næstformand. Medlem af forretningsudvalget. Stopper i foreningen ved kommende generalforsamling.

Pernille Aude. Ansvarlig for markedsføring. Medlem af forretningsudvalget.

Niels Jørgen Petersen : Formand for Motion og Samvær. Medlem af bestyrelsen.

Finn Petersen : Træner og formand for Floor-ball. Medlem af bestyrelsen.

Kirsten Larsen : Økonomiansvarlig. Medlem af forretningsudvalget.

Flemming Rasmussen : Sekretær. Medlem af forretningsudvalget. Formand for badminton indtil generalforsamlingen.

Flemming Brandt : Formand for Bowlingafdelingen. Medlem af bestyrelsen.

Kaj Johansen : Formand for Skydeafdelingen. Medlem af bestyrelsen.

Pernille Quist : Formand for Badminton efter generalforsamlingen og derefter medlem af bestyrelsen.

Jørn Quist : Næstformand for Badmintonafdelingen efter generalforsamlingen.

Christian Jacobsen : Aktiv i Slagelse Veteraner. Skal styre aktiviteterne mellem Firmaidræt Slagelse og Padelklubben. Der arbejdes på at oprette en padelafdeling under Firmaidræt Slagelse.

Claus Ters : Styrer Frivilligbanken. Deltager i XM, LMR og Ladywalk.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 28. oktober 2019 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Økonomi

 • Regnskab 2019

Afdelingerne har pt. til sammen et pænt overskud, der må siges at være meget tilfredsstillende.

Samlet for Firmaidræt Slagelse er årsresultatet over budget.

Et godt bidrag til overskuddet er de mange events og diverse tilskud fra Forbund og kommune.

 • Budget 2020

Afdelingerne og Foreningen budgetterer med overskud for 2020.

Regnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen.

Jan benyttede lejligheden under dette punkt til at oplyse at Foreningens trailer og telte kan benyttes af bestyrelsen. Skal ske via Jan.