Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 28. oktober 2019, 18.00

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat 04.02. 2019
 3. Økonomi
 • Regnskab 2019
 • Budget 2020
 1. Bordet rundt

-      Foreningens tilstand

 • Aktiviteter i 2020
 • Lederpleje
 • Frivillig bank
 1. Visioner
 • Foreningen
 • Afdelingerne
 1. Generalforsamling 11. marts 2020

Deltagere :

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Kaj Johansen   

Keld Larsen, John Henriksen, John Jensen      

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 04. februar 2019 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Økonomi

 • Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019.

Idrætsaktiviteterne samlet udviser et overskud på i alt 11.271,22 Kr.

For badminton, bowling og fodbold er der indbetalt 15.900 Kr. som ikke er bogført.

Firmaidræt Slagelse har år til dato et overskud på 50.296,42.

Hertil skal lægges ovennævnte 15.900 Kr.

Der mangler tal for vores store events; men disse giver samlet et pænt overskud. Vi holder dog  

Ikke budgettet for XM, da deltagerantallet svigtede.

Regnskabet for 2019 ser rigtig fornuftigt ud.

 • Budget 2020

KL udsender i denne uge en skabelon til afdelingsformændene for udarbejdelse af budget for 2020. 

4

Bordet rundt

JR  (formand)

 • Foreningens tilstand

Økonomien i Firmaidræt Slagelse er rigtig god og har været det nu i flere år.

Foreningens største problem lige nu er at skaffe frivillige, bl.a. til forretningsudvalget, badminton, fodbold og til events.

Formændene bedes undersøge, om der er medlemmer i afdelingerne, der kunne tænke sig at deltage i noget frivilligt arbejde i Foreningen.

 I øvrigt bruges mange kanaler til at finde frivillige. (Face-book, Ældresagen, Flyer fra Forbundet, Claus Thers som headhunter.

Pernille sender flyer til afdelingerne til brug vedr. søgning af frivillige/ledere.

Akut behov : Pakkehold til Lady Walk.

 • Aktiviteter i 2020

Trods ovenstående problem med at skaffe frivillige og ledere bibeholdes følgende events :

Lady Walk

Ladies Mud Race

Xtreme Mandehørm

Julemærkemarchen

Samarbejdet med ZBC fortsættes, f.eks. aktivitetsdag medio august

Ny profilfolder udsendes i januar

Sundhedsambassadøruddannelse afholdes i 2020 over 2 moduler.

”Rigtige Mænd”-løbet afholdes ikke i 2020. Der er ikke tilslutning nok.

Der vil i 2020 blive arbejdet på at søge et samarbejde med en Eventkoordinator på konsulentbasis.

 • Lederpleje

For at opgradere lederplejen er der tanker fremme om at tildele afdelingerne et vist beløb pr. hoved i afdelingsledelsen, som kunne bruges til sociale aktiviteter. Det er kun på tankestadiet og vil blive behandlet på et FU-møde.

Herudover vil der som sædvanlig blive arrangeret julefrokost og frivilligmiddag. 

Frivilligmiddagen er sat til d.24/1 2020.

 • Frivilligbank

     Bank med liste over frivillige der kan indtræde til ad hoc opgaver i Firmaidræt Slagelse.   

Søges oprettet i 2020. Se bilag.

BC  (næstformand og fodbold)

 • Tager sig også af aktiviteterne vedr. ZBC

Udtræder af Firmaidrætten ved næste Generalforsamling. Været med i 6 år.

KL  (motion og samvær)       

 • Er med til bestyrelsesmødet i stedet for Niels Jørgen. Er med i badmintonafdelingen under

     Motion og Samvær. MS har ca. 130 medlemmer fordelt på Petanque, stavgang, badminton og

     gymnastik.

FR  (badminton og sekretær)

-    Har været med i 5 år. Badminton på niveau med sidste sæson. Ca. 90 medlemmer.

KJ  (skydning)

 • Har været med i 44 år.

Kun ca. 8 medlemmer i skydeafdelingen.

Der foregår dog en del aktiviteter i afdelingen, f.eks. 9 skydninger for ZBC elever, arrangement

for Marievangskolen, åbent hus og Slagelse Open. Forsvarsbrødrene benytter også skydebanen.  

PA  (FU og marketing)

Været med i Firmaidræt Slagelse i ca. 1 år. Tidligere arbejdet i Forbundet.

JHe (Rigtige Mænd)

 • Afdelingen nedlægges da der ikke er tilslutning nok. Medlemmerne opfordres til at melde sig som frivillige. BC skriver rundt til medlemmerne.                                                                                                                                             

KL  (økonomiansvarlig)

 • Har været med i ca. 3 år. Tager sig af økonomien i Firmaidræt Slagelse.

JJ  ( Floor-ball)  

-  Velkommen til det nye bestyrelsesmedlem John Jensen. Tager sig af floor-ball, som træner hver

    Fredag i Vesthallen mellem 16 og 18. Der er pt ca. 12 medlemmer; men John håber på flere.   

5

Visioner

 • Foreningen

               Foreningen vil gerne oprette en ny aktivitet hvert år. En ide som næste aktivitet kunne være

padle-tennis.

 • Afdelingerne

                Afdelingerne opfordres til at udarbejde visioner. Det kræver dog power i form af en stærk  

                ledelse, som vi nok ikke har pt. Det kunne være en vision i første omgang at finde flere ledere i 

 de enkelte afdelinger.

6

Generalforsamling

 • Der afholdes generalforsamling i Firmaidræt Slagelse onsdag d. 11. marts 2020.

               Afdelingerne bedes aflægge beretning til Formanden i god tid inden Generalforsamlingen.

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia