Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 24. Juni 2021, 18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse og opfølgning af sidste mødereferat 26.10. 2020
 3. Lederrekruttering
 4. Økonomi
 • Regnskab 2020
 • Budget 2021
 1. Bordet rundt

-      Foreningen anno 2021

 • Aktiviteter i 2021
 • Lederpleje
 • Frivillig bank
 • Hjemmesiden og sociale medier

6.     Visioner

 • Foreningen
 • Afdelingerne

7.     Generalforsamling 07. juli 2021

Deltagere :

Jan Reinhold,  Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Brian Rosenquist, Kim Walbum,     

Niels Jørgen Petersen, Jørn Quist, Claus Thers, Finn Petersen, Pernille Aude.       

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.

Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev godkendt.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 26. oktober 2020 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Lederrekruttering

Hvordan kommer vi videre i Foreningen?

De visioner vi har i Foreningen og i afdelingerne kan vi ikke opfyldes uden ledere.

Vi har en strategi for lederrekruttering; men vi har svært ved at følge strategien.

Er der gode ideer fra afdelingslederne, og kan de skaffe frivillige blandt medlemmerne.

Konkret :

Claus Thers har oprettet frivilligbanken på Face-book. Alle opfordres til at dele. Ad hoc opgaver beskrives.

Afdelingslederne skal være mere aktive med at tale med/skrive ud til medlemmerne omkring lederrekruttering.

Firmaidrætten står og falder med frivillige ledere.

     

4

Økonomi

 

 • Regnskab 2020

Resultatet for 2020 bliver på ca. 45.500 Kr

Det har kun kunnet lade sig gøre via diverse hjælpepakker, som vi har fået pga. manglende aktivitet i forbindelse med Corona-situationen.

Der har Jan været meget aktiv med henblik på at få hjælpepakkerne i hus.

Firmaidrættens økonomi er på den baggrund god; men vi ville hellere få indtægterne gennem idrætsaktiviteter.

-   Budget 2021.

     Foreningen budgetterer med et overskud på 73.720 Kr

5

Bordet rundt

JR  (formand)

 • Foreningen anno 2021

Vi har i det forgangne år tabt mange medlemmer; men vi håber medlemmerne vil vende tilbage, når vi har mere normale tilstande.

Vi har ikke haft en udendørsturnering i fodbold i år, da der kun var 3 hold tilmeldt.

Indendørs kan vi først starte efter 1. januar 2022, da UV-hallen er prioriteret til anden side.

Fodbold betragtes ikke som en decideret indendørs sport.

Vi går ud fra at de øvrige indendørs aktiviteter gennemføres på normal vis over vinteren.

 • Aktiviteter i 2021

Floor-ball for kræftramte kører i UV-hallen. Der arbejdes på at lægge denne aktivitet ind under FS. Flyer er ved at blive udarbejdet. På sigt også for kræftramte kvinder. Jan og Finn arbejder på sagen sammen med Jørgen Rygaard, som er kontaktperson for aktiviteten.

Det tidligere omtalte projekt vedr. el-cykelture for folk med lungesygdomme træder FS ud af.

Vi har fået en forespørgsel fra Æblehaven (mentalt handicappede brugere) om vi kunne lave en eller anden form for forhindringsbane vedr. en aktivitetsdag i Æblehaven. Vi kunne evt. bruge de gamle rekvisitter, som vi brugte til ”Rigtige mænd”-løbet.

I uge 34 vil vi deltage i Slagelse Open med 2 aktiviteter fordelt på 3 moduler. 2 gange Bazooka og 1 gange farve-race.

Som tidligere arrangerer vi aktivitetsdag sammen med ZBC på landbrugsskolen. Det bliver medio august. Møde snarest med skolen.

Kvindernes og mændenes motionsdag er på samme dag. Vi tilbyder ca. 3 aktiviteter, for at promovere foreningen. Bliver ultimo august/primo september.

Arbejdspladsernes Motionsdag er i uge 41. FS nøjes med at dække 1 dag. Jan prøver at få fat i en instruktør, der kan dække Slagelse, Korsør og Skælskør.

Ladies Mud-race og Xtreme Mandehørm er flyttet fra 11. september til 2. oktober. Der holdes løbende møder i styregruppen.

Julemærkemarch afholdes primo december.    

   -   Lederpleje

Vigtigt fokusområde, for uden tilstrækkelige frivillige ledere kan vi ikke opfylde vores ambitionsniveau.

Vigtigt at lederne i foreningen kender hinanden, og hjælper hinanden. Derfor er det vigtigt med fælles events, f.eks. julefrokost og andre fælles arrangementer, hvor også hjælperne inviteres med. 

Der er ligeledes mulighed for at de enkelte afdelinger kan afholde sociale arrangementer.

-    Frivilligbank

Der opfordres til at alle bruger den så meget som muligt.                                                                                                    

              

-   Hjemmesiden og sociale medier.

Combine Media har hidtil oprettet og forvaltet vores hjemmeside. Claus nedlægger imidlertid  sin virksomhed, så FS skal have fundet en anden løsning, evt. stadig med hjælp fra Claus.

Der har været problemer med at der har været trukket beløb fra vores face-book konto.

(2400 kr). Kontoen er nu lukket af Jan.

6

Visioner

 • Visioner for afdelingerne og foreningen behandles på næste bestyrelsesmøde som et af de første

punkter.

7

Generalforsamling

-   Generalforsamlingen er planlagt til 7. juli 2021. Mødeindkaldelse er sendt ud.