Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 21. februar 2022, kl. 16:30

Dagsorden

  1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 25.10.2021.
   • Referat afventer de øvrige FU-medlemmers godkendelse.
  1. Bordet rundt.
  • Tilbageblik siden sidste møde.
   • Julemærkemarchen gik som forventet iht. Corona restriktioner med 134 deltagere
   • JR har fuldført medlemsregistrering. Stor tilbagegang. Medlemmer eks. Erhvervsskoler: 389. Skyldes primært den manglende fodbold.
   • Alle aktiviteter undtagen fodbold er kommet op og køre igen.
   • Mail fra kommune: Haltider skal bestilles inden 1. marts. Tovholder: JR
   • Gennemgås på næste møde
  • Funktions- og arbejdsbeskrivelser.
   • Gennemgås på næste møde
  • Frivillige herunder frivilligbank & strategi
   • Gennemgås på næste møde
   • Vi skal finde en ny ansvarlig, da Claus Thers har trukket sig
  • 2022 aktiviteter.
   • JR forventer at alle aktiviteter kommer op og køre
   • Der har været opstartsmøde på Floorball for kræftramte kvinder
   • LadyWalk 30. maj.
    • Generel klargøring om lørdagen + optælling af t-shirts
   • LMR & XM:
    • Der skal skiftes bånd på alle medaljer
    • Der er få deltagere tilmeldt på nuværende tidspunkt
   • Julemærkemarch:
    • Gode råd modtages til at få flere deltagere
   • Bestyrelsesmøde senere i dag.
  1. Økonomi
  • Budget 2022
   • Den ordinære drift står til et underskud på 45.840 kr. ift. budget
   • Det endelige overskud skyldes vores ekstraordinære events. XM, LMR, LadyWalk, Julemærkemarch og aktiviteter på elevhotellerne (ca. 97.000 kr.)
  • Herunder godkendelse af budgetteret driftsunderskud.
  • Skattefri godtgørelser er gennemgået og godkendt.
   • Anne Bjergvang deltager v/ goodiebag teltet
   • Gitte Brostrøm vil gerne have enkelte opgaver i forbindelse med events
   • A3 info skilte over hele området (du står her) => PA

  (inkl. Bad under tribunen v/ glasindgang – nr. 8 + 9 + 10 + 11)