Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse torsdag den 27. juni 2019, kl. 15:00

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 15. april 2019
 1. Bordet rundt.

- Hvad er sket siden 14/04 2019

- Aktiviteterne resten af året.

- Nye tiltag (aktivitetstrailer)

- Møde med borgmesteren. (kollegamotion)

- Pr-Markedsføring

- 2020 målsætninger (grovskitse)

 1. Økonomi.
 • Opfølgning, hvis muligt (ellers hvordan ser det ud)
 • Investeringer i årets løb og finansiering af disse. (reklame på trailer)
 1. Funktions- og arbejdsbeskrivelser.
 1. Eventuelt

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL), Pernille Aude (PA) 

Fraværende: Claus Thers (CT)

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

 

    Referatet fra sidste møde d.15. april 2019 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

 1. Bordet rundt

  - Hvad er sket siden 14/4 2019

JR

Ladywalk gennemført d.27. maj.

Visse kritikpunkter modtaget. Det er dog af mindre art. Disse tages op ved næste planlægning af eventen.

”Rigtige Mænd ”-løbet gennemført d. 4. juni.

Kun 10 hold à 3 løbere var tilmeldt. 9 hold gennemførte; 1 hold meldte afbud.

På trods af den ringe tilslutning, valgte Firmaidrætten at gennemføre løbet.

De fremmødte havde en god dag.

Hvis tilslutningen ikke er større til næste år, aflyses eventen sandsynligvis.

Slagelse Firmaidræt havde aktivitetsdag med ZBC i Ringsted d.13.juni, hvor vi havde forskellige aktiviteter som eleverne skulle gennemføre. Efterfølgende var der spisning for eleverne. En god dag.

Overdrages evt. til Ringsted Firmaidræt næste år.

-  Aktiviteter resten af året

Xtrem mandehørm og Ladies Mud Race d. 14.september er blevet flyttet fra kasernen til Antvorskovhallen og det grønne område bag svømmehallen. Det militære område kan vi stadig benytte til ruten.

Det har givet meget ekstraarbejde med planlægningen og informationen til deltagere og leverandører.

Som tidligere afholder Firmaidrætten aktivitetsdag for de nye elever på landbrugsskolen d. 15.august.

Firmaidrætten deltager i sundhedsugen i uge 41.

Slagelse Open er en ny aktivitet for Firmaidrætten. Den afholdes i uge 34 og er for voksne over 18 år med særlige behov. Det er kommunen der er arrangør. Vi bidrager med floorball, skydning og badminton.

Diverse aktiviteter med ZBC: Esport, Crossfit, Jumping Fitness, Bowling, Skydning, Svømning.

Slagelse Firmaidræt undersøger evt. køb af udstyr til Jumping Fitness (BC)

 1. 17.august deltager Firmaidræt Slagelse i Korsør Aqtive Days med ”Rigtige Mænd” opgaver og floorball. Det bliver som ”gå til og fra” aktiviteter.

Julemærkemarchen afholdes som sædvanlig første søndag i september.

-  Nye tiltag (aktivitetstrailer)

Firmaidrætten har som bekendt købt en trailer. Det har fået tankerne i gang omkring at Firmaidrætten kunne tilbyde forskellige temaer som f.eks. Crossfit,

Jumping fitness, Floorball, ”Rigtige Mænd” aktiviteter osv.

Traileren vil kunne pakkes med aktiviteter som er skræddersyet de enkelte brugere, f.eks. firmaer eller andre der kunne være interesserede i en event.

-  Møde med borgmesteren.

 1. 22. maj afholdtes et møde med Jan, Merethe fra Forbundet og borgmesteren vedr. kollegamotion og arbejdspladsernes motionsdag.

Der blev drøftet forskellige muligheder; men det skal være nemt for virksomhederne at gå til.

Basis for flere medlemmer i FS.

Et positivt møde.

-  Pr og markedsføring.   

Firmaidræt Slagelse skal være pro-aktive når vi er ude med events og ved andre lejligheder hvor vi er ude. Mange kender ikke FS. Det skal der laves om på. Primo 2020 udarbejdes en markedsføringsplan.

Facebook er et godt forum til markedsføring. Instagram overvejes.

-  2020 målsætninger (grovskitse)     

Udarbejdes evt. sammen med markedsføringsplanen.

Frivilligbank skal være i tankerne.

 1. Økonomi

Kirsten gennemgik regnskab og balance for 2019 år til dato.

Diverse poster kommenteret.

FU vurderer at alt ser fint ud, og at vi nemt når budgettet for 2019.

Jan arrangerer et møde med Motion og Samvær, Kirsten og Jan for at afklare fremtidig arbejdsgang.

Det er vedtaget at investere i reklamer på vores trailer, i form af logo og hjemmesideadresse, også i forbindelse med ”aktivitetstrailer” som tidligere omtalt.

 1. Funktions- og arbejdsbeskrivelser

Skulle nu være gennemlæst af FU, og rettelser tilgået Jan.

 1. Eventuelt

Bjarne ønsker at trække sig ud af Firmaidrætten for at få tid til sine andre talrige interesser. Fortsætter frem til Generalforsamlingen.

Det kræver et stort arbejde at planlægge de mange events, som Bjarne har involveret sig i, og derfor synes Bjarne ikke han kan afse tiden længere.

Bjarne har ydet et kæmpe arbejde for Firmaidrætten i den tid han har været med. Det udtrykte Jan også klart og tydeligt.

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia