Referat af ekstraordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 31. august 2020, kl. 16:30.

Dagsorden

  • Opstart efter Corona og hvilke økonomiske konsekvenser har situationen.

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL).

Pernille Aude (PA) var fraværende 

  1. Opstart efter Corona og hvilke økonomiske konsekvenser har situationen.

-  Firmaidræt Slagelses økonomiske tab er gjort op, og sendt til Forbundet.

Bl.a. har vi tabt indtægt på udendørs fodbold og indtægtstab vedr. Ladywalk, Extreme Mandehørm og Ladies Mud Race. Der er modtaget 151 mails fra deltagere der har bedt om at få pengene tilbage.

Firmaidræt Slagelse er økonomisk robust, så Coronakrisen vil ikke få konsekvenser for Foreningens virke og fremtid. 

FS har søgt om og fået 10.000 Kr. til kickstart af aktiviteterne i FS efter Corona :

   Der er indrykket en annonce i Uge Nyt vedr. opstart af de forskellige aktiviteter i FS.

Af pladshensyn er skydning den eneste aktivitet der ikke kommer i gang på nuværende tidspunkt.

Boost af badminton er forlænget til medio september. Boost af fodbold kører indtil oktober. Andre idrætsgrene bliver boostet løbende.

-  Jan har holdt møde med Bente Nørgaard fra Kommunen vedr. El-cykel  projekt.

      Projektet henvender sig til alle i kommunen, med specielt fokus på personer med livsstilssygdomme.

Kommunen kan stille en cykel til rådighed, og vi vil søge Forbundet om køb af 3 yderligere.  

Det er meningen at deltagerne så vidt muligt skal stille med sin egen cykel.

Det er en betingelse for projektet at vi kan skaffe instruktører. Jan har kontakt med ”Recovery Bulls” om de kan hjælpe med instruktører.

Aktiviteten vil foregå som en ugentlig cykeltur i omegnen, evt. med start fra Vesthallen.

-  Formanden for fodbold har fået lidt udfordringer i efteråret vedr. arbejde.

   FR og JR her lovet at hjælpe med fodboldafviklingen i efteråret. FR tager      

opstarten i UV-hallen d. 21. oktober.

- Padleklubben arbejder videre med at få en aktivitet op at stå sammen med FS.