Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 15. april 2019, kl. 15:00

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 04. februar 2019
 1. Bordet rundt.

- Hvad er sket siden 01/01 til 14/04 2019

- Aktiviteterne resten af året.

- Nye tiltag, brainstorm.

- Formandsmødet i forbundet.

 1. Økonomi.
 • Opfølgning, hvis muligt (ellers hvordan ser det ud)
 • Er der nogen investeringer i årets løb, og hvis der er hvordan finansieres de.
 1. Forretningsorden. (vedhæftet indkaldelse)
 1. Funktions- og arbejdsbeskrivelser. (vedhæftet indkaldelse)

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL), Pernille Aude (PA)

Fraværende : Claus Thers (CT)

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

 

    Referatet fra sidste møde d. 04. februar 2019 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

 1. Bordet rundt

  - Hvad er sket siden 01/01 – 14/4 2019

JR

Firmaidræt Slagelse har afholdt generalforsamling d. 13 marts.

Her blev Pernille Aude som nyt medlem valgt ind i Forretningsudvalget. Pernille skal være PR- og Markedsføringsansvarlig.

På generalforsamlingen vedtog man ligeledes visse vedtægtsændringer.

JR og BC repræsenterede FS på livstilsmessen i Skælskør i marts.

Svært at vurdere effekten; men vores holdning er at være synlige, og en vis effekt på tilmeldingerne på Ladywalk, kan vi håbe på.

D.11. april var der styregruppemøde i Ladywalk før eventen, som er d.27. maj.

Stort set alt på plads.

JR har deltaget i TV2 Østs repræsentantskabsmøde, og er blevet valgt ind i repræsentantskabet sammen med en repræsentant fra Guldborg Firmaidræt.

JR skal til møde med Jørn fra SIR for at drøfte diverse emner.

Løbende samarbejde med Elevhotellet omkring Crossfit, Esport og andre aktiviteter. (badminton og skydning)

JR og BC har holdt møde med Niels Jørgen og Johnny Forse fra Motion og Samvær. Afdelingen kører videre i samme stil som da afdøde Tage Brostrøm var formand. Formandsposten varetages af Niels Jørgen.

Afdelingen får en PC stillet til rådighed.

KL får adgang til afdelingens konto.

KL og Nina finder en løsning med afdelingen vedr. økonomisk rapportering.

BC

Afsluttet indefodbold med 10 hold.

Udendørssæsonen starter 30. april. Der er kun tilmeldt 6 hold, mod 9 hold i sidste sæson.

Floorball kører tilfredsstillende med nu 9 spillende deltagere.

BC gjorde opmærksom på at vi kun har fået tilskud for 8 idrætsgrene fra Forbundet. Vi har indberettet 9. KL kontakter Forbundet.

Hjemmesiden mangler stadig opdateringer. Få det nu rettet.

FR

Badmintonsæsonen slutter d.29. april. Nye indbydelser udsendes i juni.

KL

Ingen kommentarer

PA

Ingen kommentarer.

 • Aktiviteter resten af året

Skydning holder pause i april. Startet op igen til maj.

Vandskaden i skydeafdelingens lokale på Marievangsskolen er nu i orden.

Udgiften er dækket af Slagelse Kommune.

Events som foregående år.

Markedsføringsmidler søgt hos Danske Bank Fonden. Markedsføringen af

Julemærkemarchen. Håber på positiv tilbagemelding.

BC omtalte projekt ”Slagelse Open”

Det er en event for voksne personer med særlige behov. Eventen består af 7

aktiviteter (moduler) over 4 dage i uge 34. FS er blevet kontaktet af Sussanne

Havsager, fritidskonsulent i Slagelse Kommune, om vi kunne tilbyde at slå for

nogle af modulerne. Vi har sagt ja til 4 moduler, f.eks. skydning, badminton,

floorball, og en eller anden sjov aktivitet.

Det kniber med tilmeldinger til ”Rigtige Mænd-løbet” d.4/6.

Der er dog lidt tid endnu, så vi håber der kommer mange flere hold.

Gennem Firmaidræt Slagelse og DFIF er det nu muligt at uddanne sig til

sundhedsambassadør. Kurset henvender sig til personer der gerne vil gøre

en forskel med hensyn til motion og sundhed på deres arbejdplads. Første

modul foregår I Vesthallen onsdag d. 27. november 2019.

Vedr. arbejdspladsernes motionsdag til oktober afholder JR, DFIF og Slagelse

Kommune et møde d. 22. maj for at drøfte det videre forløb i planlægningen

af denne dag.   

Introdag for ZBC i Bromme i uge 33, f.eks. skydebane og andre aktiviteter.

Aktivitetsdag for nye elever på landbrugsskolen d. 15. august.

Vedr. sundhedsugen med ZBC i uge 41, melder de ud hvad de vil i den uge

og hvad FS skal samarbejde med dem om.

FR og BC deltager ved et velkomstarrangement i Musikhuset d. 25/5.

Det er for nye Slagelse-borgere.

 • Nye tiltag, Brainstorm.

Pernille Aude er formand for ”Kollegamotion” i DFIF. Der er de ved at strikke

en digital pakke sammen vedr. motion og sundhed. Denne pakke skal kunne

tilbydes arbejdspladser, som en hjælp til deres arbejde inden for det område.

FS vil gerne være sparringspartner/prøveklud vedr. dette arbejde.

Seniorfodbold er et interessant område; men vi mangler pt. resurser.

 • Formandsmøde

Program udsendt til Forretningsudvalget.

Fra FS deltager JR og PA.

JR afholder på dette møde et indlæg om Elevhotellerne og vores gode samarbejde med dem.

 1. Økonomi

Foreløbig har Firmaidræt Slagelse investeret i en harddesk til 799 Kr og

kuglepenne til uddeling for 2775 Kr.

Vi har endnu ingen balance for i år.

Økonomien følger foreløbig budgettet.

Danske Banks kassekredit nedlægges. Der er ikke behov.

 1. Forretningsorden

    Gennemlæses og kommenteres på næste FU.

     Retur til JR inden næste møde med evt. rettelser.

 1. Funktions- og arbejdsbeskrivelser.

Som overstående

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia